Tom 1 Nr 22 (2018): Zeszyty Naukowe nr 22 (2018)

Zeszyty Naukowe nr 22/2018

Oddajemy do rąk czytelników kolejny, dwudziesty drugi numer Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej (22/2018). Tradycyjnie już nasze zeszyty stanowią zbiór publikacji naukowych z wielu obszarów nauk ekonomicznych. Pokazuje to jak różnorodny jest świat ekonomii, jak wiele interesujących problemów, zarówno tych dotykających społeczności lokalnych, jak i o globalnym znaczeniu, może być przedmiotem badań, analiz i dyskusji. Cieszy nas szczególnie duża aktywność studentów i absolwentów, którzy poprzez publikacje swoich prac w naszych zeszytach wchodzą w świat nauki.

W tym numerze poruszane są między innymi kwestie związane z opodatkowaniem dochodów, funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, zarządzaniem przedsiębiorstwem, polityką motywacyjną, polityką informacyjną szpitali, zachowaniem konsumentów na rynku farmaceutycznym, funkcjonowaniem klastrów, wzrostu i rozwoju gospodarczego w ujęciu regionalnym, gospodarką leśną, kontrolą zarządczą w jednostkach samorządu terytorialnego, funkcjonowaniem uczelni wyższych we wschodniej Europie, zanieczyszczeniem środowiska w Chinach, produktywnością pracy, transferami cenowymi na rynkach światowych, szansami i barierami rozwojowymi przedsiębiorstw na Litwie, preferencjami edukacyjnymi studentów czy szokami podażowymi.

Sądzimy, że tak duża różnorodność tematyki może być inspiracją do poszukiwań własnych, nowych problemów naukowych, a także zachęcać do podjęcia współpracy z autorami zamieszczonych publikacji. Mamy nadzieję, że publikowane artykuły owocnie przyczynią się do rozwoju myśli ekonomicznej. Jednocześnie zachęcamy do współpracy z naszym czasopismem.

Opublikowane: 2018-12-17

Artykuły