UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

Autor

  • Eugeniusz Zdrojewski
  • Iwona Pawełczak

Słowa kluczowe:

ubezpieczenie społeczne,formy zatrudnienia, umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń społecznych na stosowanie przez pracodawców różnych form zatrudnienia. Na początku, podane zostały ogólne informacje o ubezpieczeniach społecznych oraz przedstawiono pokrótce proces kształtowania się systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Dalej wymienione zostały aspekty prawne i obowiązki składkowe najpopularniejszych form zatrudnienia, tj.umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy odzieło. Następnie, porównano ubezpieczenia społeczne wynikające z zawierania tychże form zatrudnienia oraz ukazano,które z nich są korzystne dla pracownika, a które dla pracodawcy.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Zdrojewski, E., & Pawełczak, I. (2021). UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), 241–265. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/220