ONCEPCJA TBTF – PRÓBA OCENY DYSKRECJONALNYCH NARZĘDZI RZĄDOWYCH ZASTOSOWANYCH NA RYNKACH FINANSOWYCH W OSTATNICH LATACH

Autor

  • Grzegorz Waszkiewicz

Słowa kluczowe:

bank, zbyt duży by upaść (TBTF), dług publiczny, rynek międzybankowy, płynność, wypłacalność, kryzys

Abstrakt

Celem pracy jest ocena koncepcji TBTF, w tym poprzez porównanie jej kosztów i korzyści makrogospodarczych, i nakreślenie uwarunkowań zmniejszających negatywne oddziaływanie na gospodarkę interwencji państwa na rynkach finansowych w przyszłości. Uwzględniając istotę TBTF, jej sposób wdrożenia w latach 2008-2010, atakże konsekwencje makroekonomiczne, dowiedziono, że warunki,w jakich implementowana jest powyższa koncepcja,wpływają na skalę kosztów nią powodowanych wdługim horyzoncie czasu.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Waszkiewicz, G. (2021). ONCEPCJA TBTF – PRÓBA OCENY DYSKRECJONALNYCH NARZĘDZI RZĄDOWYCH ZASTOSOWANYCH NA RYNKACH FINANSOWYCH W OSTATNICH LATACH. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), 223–240. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/219