STANDARD UML 2.3 W ZARZĄDZANIU WYTWARZANIEM OPROGRAMOWANIA

Autor

  • Tomasz Sobestiańczyk

Słowa kluczowe:

UML, zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania, modelowanie, notacja, wzorzec projektowy, diagram, klasa, system, programowanie

Abstrakt

W pracy podjęto próbę przedstawienie UML 2.3 jako metody wzarządzaniu wytwarzaniem oprogramowania orazscharakteryzowanie słabych imocnych stron. UML służy do modelowania dziedziny problemu (opisywania-modelowania fragmentu istniejącej rzeczywistości –na przykład modelowanie tego, czym zajmuje się jakiś dział w firmie) –w przypadku stosowania go do analizy oraz do modelowania rzeczywistości, która ma dopiero powstać –tworzy się w nim głównie modele systemów informatycznych.

Biogram autora

Tomasz Sobestiańczyk

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

Pobrania

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Sobestiańczyk, T. (2021). STANDARD UML 2.3 W ZARZĄDZANIU WYTWARZANIEM OPROGRAMOWANIA. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), 201–212. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/218