FORMY POMOCY PAŃSTWA W ODDŁUŻANIU SZPITALI W POLSCE W LATACH 1994-2012

Autor

  • Beata Zaleska

Słowa kluczowe:

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, zadłużenie, dotacja państwa, regulacje prawne

Abstrakt

Celemartykułu jest ukazanie problematyki powstawaniadługów szpitali, które od lat utrzymują się na wysokimpoziomie. Zaprezentowanoprzyczyny powstawania zadłużenia szpitali prowadzonych w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ukazano także działania państwa, które mają pomóc szpitalom w uzyskaniu płynności i polepszeniu ich kondycjifinansowej. Przedstawiono regulacje prawne, które stwarzają szansęna umorzenie długów i otrzymanie dotacji celowej na ich pokrycie dla zadłużonych szpitali.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Zaleska, B. (2021). FORMY POMOCY PAŃSTWA W ODDŁUŻANIU SZPITALI W POLSCE W LATACH 1994-2012. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), 133–145. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/213