KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Autor

  • Wlademar Jaruszewski

Słowa kluczowe:

kapitał społeczny, bezpieczeństwo narodowe, rozwój

Abstrakt

W pracy podjęto problem kształtowania bezpieczeństwa narodowego woparciu o kapitał społeczny państwa. Literatura przedmiotu podaje, że na stan bezpieczeństwa narodowego coraz mniejszy wpływ mają czynniki striktowojskowe, a wzrasta rola czynników ekonomicznych, stan gospodarki narodowej, jakość sojuszy międzynarodowych, oraz szeroko rozumiany poziom infrastruktury jak również działanie wielu organów administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych, a także poszczególnych obywateli. Przeprowadzone badania mają pozwolić w jakim stopniu kapitał społeczny wpływa na stan bezpieczeństwa narodowego.Badania odejmują okres 01.2000-12.2009 r. Zastosowana metodologia badań w artykule została przygotowana na podstawie krytycznej analizy literatury i wyników badań własnych.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Jaruszewski, W. (2021). KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), 51–69. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/208