GLOBALIZACJA A REGION MAZOWSZE 2011 – ASPEKTY EKONOMICZNE, ZARZĄDCZE I TURYSTYCZNE

Autor

  • Janusz Feczko

Słowa kluczowe:

globalizacja, aspekty: ekonomiczne, zarządcze, turystyczne

Abstrakt

Postępująca obiektywnie globalizacja wyzwala pytania co do jej stanu (zwłaszcza wśród mieszkańców), możliwości oddziaływania na nią, szczególniewaspekcie ekonomicznym. Rosnąca ważność turystyki wskazuje zasadność jej istotnej roli w rozwoju regionu, konsumpcji ludności. W celu poznania potrzeb, postaw i preferencji mieszkańców Mazowsza (wiodącego regionu Polski) co do ważniejszych problemów globalizacji –przeprowadzono badania metodą wywiadu w listopadzie 2011roku. Wyniki badań mogą być użyteczne w decyzjach zarządczych na poziomie regionu i na innych poziomach zarządzania.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Feczko, J. (2021). GLOBALIZACJA A REGION MAZOWSZE 2011 – ASPEKTY EKONOMICZNE, ZARZĄDCZE I TURYSTYCZNE. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), 27–50. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/207