Działalność inwestycyjna w Ukrainie: krajowy i regionalne wymiary

  • Liliya Simkiv Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraina
  • Vitaliy Krupin Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk

Abstrakt

W artykule zbadane są kluczowe aspekty i zagadnienia działalności inwestycyjnej w Ukrainie w wymiarze krajowym i regionalnym. Wykonana jest szczegółowa analiza dynamiki inwestycji kapitałowych oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ciągu ostatniej dekady. Rozpatrzone są główne czynniki hamujące wzrost gospodarczy, jak również wpływ intensywności inwestycji na gospodarkę. Przeprowadzona została analiza ekonometryczna celem wyjaśnienia relacji pomiędzy aktywnością inwestycyjną oraz wzrostem PKB w Ukrainie. Na podstawie wyników analizy został zaproponowany zestaw niezbędnych działań, wprowadzenie których jest potrzebne w celu poprawy sytuacji gospodarczej w Ukrainie i wsparcia dalszego rozwoju.

Opublikowane
2017-02-07
How to Cite
SIMKIV, Liliya; KRUPIN, Vitaliy. Działalność inwestycyjna w Ukrainie: krajowy i regionalne wymiary. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 1, n. 20, p. 249-263, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/62>. Date accessed: 24 lis. 2017.