Działalność inwestycyjna w Ukrainie: krajowy i regionalne wymiary

  • Liliya Simkiv Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraina
  • Vitaliy Krupin Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
Słowa kluczowe: działalność inwestycyjna, inwestycje kapitalne, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, funkcja produkcji Cobba-Douglasa, Ukraina

Abstrakt

W artykule zbadane są kluczowe aspekty i zagadnienia działalności inwestycyjnej w Ukrainie w wymiarze krajowym i regionalnym. Wykonana jest szczegółowa analiza dynamiki inwestycji kapitałowych oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ciągu ostatniej dekady. Rozpatrzone są główne czynniki hamujące wzrost gospodarczy, jak również wpływ intensywności inwestycji na gospodarkę. Przeprowadzona została analiza ekonometryczna celem wyjaśnienia relacji pomiędzy aktywnością inwestycyjną oraz wzrostem PKB w Ukrainie. Na podstawie wyników analizy został zaproponowany zestaw niezbędnych działań, wprowadzenie których jest potrzebne w celu poprawy sytuacji gospodarczej w Ukrainie i wsparcia dalszego rozwoju.

Opublikowane
2017-02-07
Jak cytować
Simkiv, L., & Krupin, V. (2017). Działalność inwestycyjna w Ukrainie: krajowy i regionalne wymiary. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 249-263. Pobrano z http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/62