Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin powiatu koszalińskiego w latach 2010-2014

  • Jolanta Niedziałek Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Luiza Ossowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena zróżnicowania kondycji finansowej gmin powiatu koszalińskiego w latach 2010-2014. W pracy wykorzystano dane liczbowe pochodzące z opracowań Ministerstwa Finansów. Poziom kondycji finansowej wyznaczono metodą bezwzorcową wskaźnika syntetycznego na podstawie średnich wartości (z lat 2010-2014) wybranych wskaźników budżetowych i zobowiązań. Potwierdzono, iż kondycja finansowa gmin uzależniona jest od specyfiki danej gminy (pełnionych przez nią funkcji).

Opublikowane
2017-02-07
How to Cite
NIEDZIAŁEK, Jolanta; OSSOWSKA, Luiza. Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin powiatu koszalińskiego w latach 2010-2014. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 1, n. 20, p. 197-210, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/58>. Date accessed: 24 lis. 2017.