Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin powiatu koszalińskiego w latach 2010-2014

  • Jolanta Niedziałek Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Luiza Ossowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: gmina, wskaźniki budżetowe i zobowiązań, kondycja finansowa

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena zróżnicowania kondycji finansowej gmin powiatu koszalińskiego w latach 2010-2014. W pracy wykorzystano dane liczbowe pochodzące z opracowań Ministerstwa Finansów. Poziom kondycji finansowej wyznaczono metodą bezwzorcową wskaźnika syntetycznego na podstawie średnich wartości (z lat 2010-2014) wybranych wskaźników budżetowych i zobowiązań. Potwierdzono, iż kondycja finansowa gmin uzależniona jest od specyfiki danej gminy (pełnionych przez nią funkcji).

Opublikowane
2017-02-07
Jak cytować
Niedziałek, J., & Ossowska, L. (2017). Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin powiatu koszalińskiego w latach 2010-2014. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 197-210. Pobrano z http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/58