Znaczenie planu zarządzania nieruchomością

  • Kinga Jurkiewicz Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Kamila Radlińska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: nieruchomość, rynek nieruchomości, plan zarządzania nieruchomością

Abstrakt

Głównym narzędziem wykorzystywanym w zarządzaniu nieruchomościami jest plan zarządzania nieruchomością. Dostarcza on właścicielowi nieruchomości szczegółowych informacji na temat obiektu oraz usprawnia funkcjonowanie nieruchomości w przyszłości. Celem referatu było określenie jakie znaczenie ma przyjęcie określonego wariantu planu zarządzania nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej zlokalizowanej w Trzebiatowie przy ul. Kamienieckiej 11 w procesie zarządzania przedmiotową nieruchomością. Podstawowe dane do analizy pochodziły ze sprawozdań finansowych wspólnoty oraz z planów gospodarczych za lata 2009-2013. Plan zarządzania nieruchomością opracowano zakładając wariant rozwojowy nieruchomości. Wyniki analiz wskazują możliwości wykorzystania potencjału nieruchomości do generowania dodatkowych korzyści.

Opublikowane
2017-02-07
Jak cytować
Jurkiewicz, K., & Radlińska, K. (2017). Znaczenie planu zarządzania nieruchomością. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 141-154. Pobrano z http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/53