Możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w województwie pomorskim

  • Karolina Gafka Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Dorota Janiszewska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: województwo pomorskie, biomasa, słoma, potencjał energetyczny

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w województwie pomorskim. W artykule dokonano oszacowania produkcji, zapotrzebowania w rolnictwie, nadwyżki oraz potencjału energetycznego słomy. Analizę przeprowadzono w układzie powiatów. Badania pokazują, że nadwyżka słomy możliwa do wykorzystania na cele energetyczne w województwie pomorskim wynosi ponad 1 mln ton, co stanowi 10,4 tys. TJ energii rocznie. Największy potencjał energetyczny słomy odnotowano w powiatach: słupskim, sztumskim, tczewskim, malborskim, człuchowskim i nowodworskim. Natomiast najniższy potencjał występuje w powiatach: lęborskim, puckim, kościerskim, chojnickim i kartuskim.

Opublikowane
2017-02-07
Jak cytować
Gafka, K., & Janiszewska, D. (2017). Możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w województwie pomorskim. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 83-95. Pobrano z http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/50