Analiza budżetu gminy Kołobrzeg w zakresie wydatków na pomoc społeczną

  • Magdalena Ponikiewska Absolwentka kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Dorota Janiszewska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: budżet gminy, wydatki gminy, pomoc społeczna, gmina Kołobrzeg

Abstrakt

Celem pracy jest omówienie poziomu wydatków na pomoc społeczną w gminie Kołobrzeg. Zakres czasowy pracy obejmuje lata 2012-2016. W badaniach zastosowano metody badawcze, takie jak: analiza opisowa, analiza porównawcza, metody wskaźnikowe. Dane, na podstawie których przeprowadzono analizę budżetu pochodzą z GUS (BDL), Urzędu Gminy Kołobrzeg oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Analiza wskazuje na coroczny wzrost wydatków na pomoc społeczną, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków na zadania zlecone, przy jednoczesnym spadku liczby świadczeniobiorców korzystających z różnych form pomocy społecznej.

Opublikowane
2018-12-17
Jak cytować
Ponikiewska, M., & Janiszewska, D. (2018). Analiza budżetu gminy Kołobrzeg w zakresie wydatków na pomoc społeczną. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 287-302. Pobrano z http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/128