Analiza kluczowych czynników sukcesu jako metoda oceny pozycji spółki w sektorze

Autor

  • Maria Klonowska-Matynia Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Izabela Stasiukiewicz Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

konkurencyjność, przedsiębiorstwo, konkurencja, analiza strategiczna, metody oceny

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie pozycji konkurencyjnej spółki w oparciu o analizę kluczowych czynników sukcesu przy wykorzystaniu profilu konkurencyjnego. Sformułowano pytania badawcze: Jakie są kluczowe czynniki sukcesu w grze konkurencyjnej przedsiębiorstwa? Jaką pozycję konkurencyjną zajmuje przedsiębiorstwo w relacji do głównych konkurentów?  Przeprowadzono analizę benchmarkingu w odniesieniu do liderów na dwóch rynkach: prefabrykatów i mas betonowych wyłonionych na podstawie analizy map grup strategicznych. Podjęte badania służą uzyskaniu potwierdzenia o konieczności stosowania narzędzi analizy i oceny pozycji konkurencyjnej na rynku dla podejmowania przez podmioty gospodarcze optymalnych decyzji w przyszłosci.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-15

Jak cytować

Klonowska-Matynia, M., & Stasiukiewicz, I. (2015). Analiza kluczowych czynników sukcesu jako metoda oceny pozycji spółki w sektorze. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(19), 69–79. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/18