ZASTOSOWANIE TEORII GIER W ENERGETYCE – ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ

Autor

  • Ornella Jadreškić Uniwersytet Ekonomiczny Rijeka, Chorwacja
  • Ljerka Cerović Uniwersytet Ekonomiczny Rijeka, Chorwacja
  • Dario Maradin Uniwersytet Ekonomiczny Rijeka, Chorwacja

Słowa kluczowe:

energetyka, zależność od importu, teoria gier, gra (nie)kooperacyjna

Abstrakt

Energetyka jako nauka o przetwarzaniu energii bada sposoby wykorzystania i zastosowania różnych zasobów energii. W gospodarce sektor energetyczny charakteryzuje się przede wszystkim oligopolistycznym systemem, którego konkurencyjność jest podstawowym warunkiem wstępnym liberalizacji rynku. W artykule skoncentrowano się na polskim systemie energetycznym, którego struktura od wczesnych lat 90. znacznie się zmieniła. Największym problemem i zagrożeniem dla polskiego systemu energetycznego jest ogromne uzależnienie importu od Rosji, z któreg gaz przez gazociąg Jamał importowany jest do Polski, a także na rynek Europy Zachodniej. W celu ograniczenia zalezności od Rosyjskich źródeł energii wybudowano w Świnoujściu gazoport. Największa polska firma energetyczna PGNiG przejęła większościową własność polskiego odcinka Gazociągu Jamalskiego, a na koniec Polska mogłaby sprowadzać amerykański gaz przez gazoport. Jednak ze względu na niższe koszty PGNiG uzupełnia rynek energetyczny rosyjskim gazem. Wzajemne „gry” pomiędzy dwoma największymi przedsiębiorstwami energetycznymi, polskim PGNiG i rosyjskim Gazpromem, prezentowane są w teorii gier. W przeprowadzonej analizie w zakresie teorii gier poszukiwano optymalnych rozwiązań i zaprezentowano wszystkie dostępne strategie. Przedstawiono dwie formy teorii gier: grę niekooperacyjna w formie „dylematu więźnia” i grę kooperacyjna.

 

Pobrania

Opublikowane

2018-01-10

Jak cytować

Jadreškić, O., Cerović, L., & Maradin, D. (2018). ZASTOSOWANIE TEORII GIER W ENERGETYCE – ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), 89–102. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/98