UJAWNIENIA INFORMACJI O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH W DOBIE FINANSYZACJI

Autor

  • Agnieszka Judkowiak Wydział Nauk Ekonomicznych

Słowa kluczowe:

finansyzacja, instrumenty finansowe, sprawozdania finansowe, spółki giełdowe, aktywa finansowe

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykuły jest zjawisko finansyzacji i jego wpływ na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych w zakresie instrumentów finansowych wśród podmiotów gospodarczych o niefinansowym profilu działalności. W artykule wyjaśniono pojęcie finansyzacji, przedstawiono rolę rachunkowości w dobie finansyzacji oraz ukazano wpływ finansyzacji na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych spółek giełdowych spoza sektora finansowego.

 

Pobrania

Opublikowane

2018-01-10

Jak cytować

Judkowiak, A. (2018). UJAWNIENIA INFORMACJI O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH W DOBIE FINANSYZACJI. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), 103–114. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/96