ROLA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH W ANALIZIE I PROGNOZIE SYTUACJI EKONOMICZNO –FINANSOWEJ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Autor

  • Beata Adrianna Zaleska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

Słowa kluczowe: szpital, rentowność, płynność, efektywność, zadłużenie.

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie standardowych wskaźników analizy finansowej, które zostały opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników ekonomiczno – finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jest to pierwsza regulacja prawna, która normuje sposób oceny sytuacji ekonomicznej poprzez wybrane wskaźniki zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia podmiotów działających w sektorze opieki zdrowotnej. W pracy dokonano prezentacji wskaźników z rozporządzenia wraz z ich krótką interpretacją. Metody badawcze wykorzystane w pracy to analiza literatury przedmiotu z zakresu rachunkowości, analizy finansowej, finansów i analiza porównań.

 

Pobrania

Opublikowane

2018-01-10

Jak cytować

Zaleska, B. A. (2018). ROLA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH W ANALIZIE I PROGNOZIE SYTUACJI EKONOMICZNO –FINANSOWEJ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), 373–386. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/95