ZRÓŻNICOWANIE DEMOGRAFICZNYCH UWARUNKOWAŃ ROZWOJU W KOSZALINIE I INNYCH WYBRANYCH MIASTACH

Autor

  • Luiza Ossowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Klaudia Kurek Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna, słuchaczka studiów II stopnia na kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

demografia, uwarunkowania demograficzne, miasta

Abstrakt

Celem opracowania była ocena zróżnicowania uwarunkowań demograficznych w Koszalinie i innych wybranych miastach makroregionów północnego i północno - zachodniego w latach 2010 - 2015. Badania dokonano za pomocą miernika syntetycznego, który wyznaczono na podstawie dwunastu cech charakteryzujących najważniejsze aspekty procesów ludnościowych, takie jak ruch naturalny, ruch wędrówkowy i struktura populacji według wieku. W większości badanych miast zmiany mają charakter niekorzystny. Szczególnie pesymistycznie kształtuje się ruch naturalny i struktura ludności.

 

Pobrania

Opublikowane

2018-01-10

Jak cytować

Ossowska, L., & Kurek, K. (2018). ZRÓŻNICOWANIE DEMOGRAFICZNYCH UWARUNKOWAŃ ROZWOJU W KOSZALINIE I INNYCH WYBRANYCH MIASTACH. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), 115–133. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/93