ODDZIAŁYWANIE MIAST KOSZALINA I SŁUPSKA NA POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMIN POMORZA ŚRODKOWEGO

Autor

  • Dorota Agnieszka Janiszewska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Laura Aleksandra Omucińska Absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

oddziaływanie miast, rozwój społeczno-gospodarczy, Koszalin, Słupsk, Pomorze Środkowe

Abstrakt

Celem pracy była ocena stopnia oddziaływania bliskości miast Słupska i Koszalina na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin Pomorza Środkowego. Badaniami objęto gminy wiejskie i miejsko-wiejskie Pomorza Środkowego. Analizę przeprowadzono dla 2015 roku w oparciu o dane publikowane przez GUS. Dla określenia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin Pomorza Środkowego w analizie uwzględniono pięć kategorii uwarunkowań tj.: demografię, infrastrukturę społeczną, finanse lokalne, rynek pracy, infrastrukturę techniczną. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego badanych gmin wyznaczono w oparciu o metodę miernika syntetycznego. Na podstawie miernika syntetycznego badane gminy podzielono na pięć klas o różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Analiza wskazuje, iż gminy o wysokim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego znajdują się w bliskim sąsiedztwie miast Słupska i Koszalina.

Pobrania

Opublikowane

2018-01-11

Jak cytować

Janiszewska, D. A., & Omucińska, L. A. (2018). ODDZIAŁYWANIE MIAST KOSZALINA I SŁUPSKA NA POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMIN POMORZA ŚRODKOWEGO. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), 159–177. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/92