ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH W ŚWIETLE ORZECZNICTWA

Autor

  • Karolina Rozmiarek doktorantka, Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

Słowa kluczowe:

sprawy cywilne, koszty sądowe, zwolnienie od kosztów sądowych, rozstrzygnięcia sądu albo referendarza sądowego, środki zaskarżenia

Abstrakt

Koszty sądowe wchodzą w skład kosztów postępowania. Obejmują opłaty i wydatki. Zasadą jest, że w sprawach cywilnych strony ponoszą koszty, które powstają w ramach postępowania sądowego. Odstępstwem od tej zasady jest zwolnienie od kosztów sądowych z mocy ustawy, przed zainicjowaniem postępowania albo w jego toku na wniosek osoby ubiegającej się o nie, a także w orzeczeniu kończącym sprawę w danej instancji. Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych umożliwia każdej osobie realizację jej prawa dostępu do sądu, jednak szczegółowa analiza wymogów uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych prowadzi do wniosku, że stosowana jest ona jedynie wyjątkowo.

Pobrania

Opublikowane

2018-01-11

Jak cytować

Rozmiarek, K. (2018). ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH W ŚWIETLE ORZECZNICTWA. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), 213–229. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/88