AMBIENT MARKETING JAKO NIEKONWENCJONALNA FORMA KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM

Autor

  • Włodzimierz Deluga Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Kaja Pabisiak Absolwentka kierunku Zarządzanie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

komunikacja, konsumenci, reklama, otoczenie, współczesne środki przekazu

Abstrakt

Marketing jest formą komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, szczególnie funkcję tę pełni promocja jako jedno z narzędzi marketingu mix. Dynamicznie zmieniające się otoczenie determinuje do podążania za trendami tak, aby w jak najlepszy sposób zaspokoić potrzeby coraz bardziej wymagających konsumentów[1]. Siła przekazu tradycyjnych mediów jest coraz mniejsza. Odbiorcy „uodpornili się” na sztampowe rozwiązania reklamowe, dlatego firmy starają się wykorzystywać niestandardowe sposoby komunikacji, które odróżniają je od działań konkurencji. Dzięki   wykorzystaniu niekonwencjonalnych form promocji przedsiębiorcy mają możliwość dotarcia do odbiorcy nie powodując efektu znużenia czy zmęczenia. Niesztampowa komunikacja to między innymi aromamarketing, marketing partyzancki, ambient media, marketing wirusowy czy szeptany. Te nowe propozycje opierają się na czterech głównych regułach: uderz i uciekaj, angażuj i baw[2]. Celem artykułu jest określenie wpływu ambient marketingu na decyzje zakupowe konsumentów oraz analiza skuteczności tej formy promowania zarówno dóbr materialnych, jak i usług, idei, miejsca czy też osoby. Kluczowym problemem badawczym jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania porównujące reklamy ambientowe z reklamami klasycznymi pod względem przyciągania uwagi odbiorców, stopnia zapamiętywania, skuteczności oraz pytania o wrażenia jakie u odbiorców wywołują akcje ambientowe. Badanie przeprowadzone w oparciu o ankietę internetową i obserwacje pozwoliło ustosunkować się do tezy, iż w praktyce firmy będą częściej wykorzystywać ambient marketing, albowiem aktualny szum reklamowy staje się coraz bardziej nudny, a często denerwujący dla odbiorców.

[1] W. Deluga, Ambient marketing jako innowacyjna forma komunikacji z klientem, (w:) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem, A Smalec, G. Rosa (red.), Wydawnictwo WNUS, Szczecin 2015, s. 121.

[2] E. Szul, Reklama ambientowa, jako niestandardowa forma komunikacji firmy z klientem, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, Nr 50, 2011, s. 325.

 

Pobrania

Opublikowane

2018-01-11

Jak cytować

Deluga, W., & Pabisiak, K. (2018). AMBIENT MARKETING JAKO NIEKONWENCJONALNA FORMA KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), 9–23. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/85