EUROPEJSKI SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – DYSKUSJA NAD MOŻLIWOŚCIĄ POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

:

Autor

  • Jan Polcyn Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
  • Maciej Gawrysiak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Słowa kluczowe:

ekonomia, edukacja, efektywność, kształcenie zawodowe

Abstrakt

W artykule przedstawiono ocenę efektywności systemów kształcenia zawodowego, opartą na danych z lat 2010-2015 z bazy danych Eurostat. Poddano dyskusji proces rozwoju systemu szkolnictwa zawodowego (VET – vocational education and training) w Unii Europejskiej, wynikający z oczekiwań traktatu kopenhaskiego. W wyniku analizy graficznej i danych statystycznych charakterystyki europejskich standardów kształcenia VET autorzy opierając się na literaturze, doszli do wniosku, że nadal istnieją duże różnice pomiędzy tymi systemami, wynikające zarówno z tradycji i swego rodzaju bezwładności tych systemów edukacyjnych, jak i z braku jednoznacznego określenia cech o pozytywnym wpływie na wszystkie systemy. Celem niniejszego artykułu jest ocena głównych modeli pozyskiwania kwalifikacji zawodowych. Autorzy podjęli próbę określenia cech systemów kształcenia mających nie tylko pozytywny, ale i negatywny wpływ. Cechy te wymieniono w konkluzjach.

Pobrania

Opublikowane

2018-01-11

Jak cytować

Polcyn, J., & Gawrysiak, M. (2018). EUROPEJSKI SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – DYSKUSJA NAD MOŻLIWOŚCIĄ POPRAWY EFEKTYWNOŚCI: :. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), 179–197. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/77