KONCEPCJA NOWEGO PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU W ŚWIETLE MOŻLIWOŚCI UTWORZENIA WOJEWÓDZTWA ŚRODKOWOPOMORSKIEGO

Autor

  • Mariusz Michał Miedziński Akademia Pomorska w Słupsku

Słowa kluczowe:

jednostka samorządu terytorialnego, województwo, powiat, turystyka, ciążenie grawitacyjne, podział terytorialny, MOF (FUA)

Abstrakt

Reforma samorządowa z 1999 roku wprowadzająca podział terytorium kraju na 16 województw i 315 powiatów z upływem lat wykazuje coraz większe niedopasowanie do współczesnych wymogów społeczno-ekonomicznych i realiów gospodarczych. Liczne oceny sytuacji społeczno-gospodarczej oraz faktyczny przebieg procesów rozwojowych sygnalizują wyraźny wzrost procesów marginalizacyjnych i odśrodkowych na Pomorzu Środkowym. Pogłębiające się różnice rozwojowe są zauważalne także w innych województwach, a zwłaszcza na obszarze województw mazowieckiego i śląskiego. Występowanie bardzo wyraźnych i stale pogłębiających się różnic poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poziomu życia części społeczności na poziomie lokalnym czy regionalnym skłania do rozważań na temat przeprowadzenia istotnej korekty struktury administracyjnej kraju na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze Pomorza Środkowego stanowi impuls do podjęcia rozważań nad koncepcją zmian podziału terytorialnego kraju w oparciu o przesłanki gospodarcze, szacunki ekonomiczne i analizy potencjałowe. Celem pracy jest również wskazanie rangi i roli jaką mogłoby pełnić kluczowe miasta Pomorza Środkowego w rozpatrywanej koncepcji nowego podziału administracyjnego kraju w ramach województwa środkowopomorskiego.

Pobrania

Opublikowane

2018-01-11

Jak cytować

Miedziński, M. M. (2018). KONCEPCJA NOWEGO PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU W ŚWIETLE MOŻLIWOŚCI UTWORZENIA WOJEWÓDZTWA ŚRODKOWOPOMORSKIEGO. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), 135–158. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/76