ANALIZA UWARUNKOWAŃ KONKURENCYJNYCH W SEKTORZE W OPARCIU O MODEL „5 SIŁ PORTERA”

Autor

  • Maria Klonowska-Matynia Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Izabela Stasiukiewicz Absolwentka kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

analiza, konkurencja, model Portera

Abstrakt

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, jego celem jest diagnoza i ocena uwarunkowań konkurencyjnych w sektorze przy wykorzystaniu modelu „5 sił Portera”. W artykule przedstawiono Model Portera jako przykład narzędzia analitycznego, które może być wykorzystywane przez producentów do wspierania analizy sytuacji konkurencyjnej, co w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego jest warunkiem koniecznym w procesie podejmowania optymalnych decyzji. W świetle badań poziom atrakcyjności analizowanego sektora ocenia się jako średni, poziom konkurencji jako wysoki. Analizę konkurencyjności przeprowadzono w ujęciu ex post w oparciu  o dane z lat 2007-2012 dotyczące działalności rynkowej głównych konkurentów w sektorze betonowych materiałów budowlanych i drogowych działających w regionie środkowego Pomorza. Głównym źródłem informacji była dokumentacja wewnętrzna spółek, wywiady przeprowadzone z kadrą menedżerską spółek oraz strony internetowe i czasopisma branżowe. W części teoretycznej pomocna była literatura z zakresu analizy strategicznej przedsiębiorstwa.

Pobrania

Opublikowane

2018-01-11

Jak cytować

Klonowska-Matynia, M., & Stasiukiewicz, I. (2018). ANALIZA UWARUNKOWAŃ KONKURENCYJNYCH W SEKTORZE W OPARCIU O MODEL „5 SIŁ PORTERA”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), 263–278. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/71