Innowacyjność narzędziem kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa XXI wieku

Autor

  • Anna Wallis Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

innowacje, innowacyjność, przedsiębiorstwo, przewaga konkurencyjna, konkurencja, konkurencyjność

Abstrakt

W warunkach szybko zmieniającego się otoczenia, budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na innowacyjności daje przedsiębiorstwom nowe szanse i możliwości (na przetrwanie i rozwój). Innowacyjność to zdolność i motywacja do tworzenia i wdrażania innowacji oraz ich absorbcji. Na innowacyjność przedsiębiorstwa ma wpływ jego potencjał rozwojowy: zaplecze materialne i kapitał w postaci ludzi. W tym artykule wyjaśniono pojęcie innowacji i innowacyjności, a także istotę konkurencyjności i rolę kapitału ludzkiego we wspieraniu innowacyjności. Podkreśla się w niniejszym opracowaniu znaczenie innowacyjności jako ważnej determinanty kształtującej poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Pobrania

Opublikowane

2017-02-07

Jak cytować

Wallis, A. (2017). Innowacyjność narzędziem kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa XXI wieku. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 311–325. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/66