Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a stopa bezrobocia na przykładzie powiatów świdwińskiego i białogardzkiego

Autor

  • Magdalena Tokarska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Luiza Ossowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

sektor MSP, powiat białogardzki, powiat świdwiński

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie korelacji pomiędzy liczbą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a liczbą bezrobotnych zarejestrowanych w powiatach białogardzkim i świdwińskim. Badaniami objęto dane z lat 2010-2015. Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS. Przeprowadzono analizę korelacji liniowej Pearsona. Dla obu powiatów zbadano zależności zachodzące pomiędzy liczbą przedsiębiorstw sektora MSP (odpowiednio: mikro, małych i średnich jednostek) i rozmiarami bezrobocia rejestrowanego. Siła korelacji pomiędzy sektorem MSP a bezrobociem rejestrowanym w badanych powiatach okazała się umiarkowana w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw i słaba w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Pobrania

Opublikowane

2017-02-07

Jak cytować

Tokarska, M., & Ossowska, L. (2017). Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a stopa bezrobocia na przykładzie powiatów świdwińskiego i białogardzkiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 301–310. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/65