Efektywność kapitału ludzkiego na przykładzie wybranych obiektów hotelarskich w gminie Mielno

Autor

  • Maria Klonowska-Matynia Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Anna Szyszka Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

rentowność, kapitał ludzki, inwestycje

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest analiza porównawcza rentowności kapitału ludzkiego w podmiotach funkcjonujących w branży turystycznej w gminie Mielno. W podjętej analizie wskaźnikowej wykorzystano głównie takie wskaźniki efektywności kapitału ludzkiego jak: rentowność kosztów pracy, wskaźnik HCR, CFTE oraz PFTEPrzyjęto założenie, że badane podmioty wspierają rozwój kapitału ludzkiego, ale osiągana przez badane podmioty rentowność KL jest zróżnicowana, także w czasie.

Pobrania

Opublikowane

2017-02-07

Jak cytować

Klonowska-Matynia, M., & Szyszka, A. (2017). Efektywność kapitału ludzkiego na przykładzie wybranych obiektów hotelarskich w gminie Mielno. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 165–174. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/56