Wpływ BEPS na polski system podatkowy

Autor

  • Grzegorz Janowski Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Słowa kluczowe:

BEPS, OECD, ceny transferowe, opodatkowanie

Abstrakt

Przepisy podatkowe bardzo często nie nadążają za szybko zmieniającą się gospodarką, zwłaszcza cyfrową jej gałęzią. Próbą odpowiedzi na te narastające dysproporcje jest inicjatywa OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) mająca na celu wyeliminowanie coraz częstszych praktyk zaniżania podstawy opodatkowania i transferu zysków. Wynikiem tych prac jest piętnaście działań, które w swoim zamierzeniu mają wyposażyć rządy oraz międzynarodowe organizacje w instrumenty potrzebne do rozwiązywania problemów BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Celem tego artykułu jest próba przybliżenia istoty BEPS, a także opis zaleceń i wstępna ocena wpływu rekomendacji płynących z raportów końcowych opublikowanych przez OECD na polski system podatkowy. Artykuł ma charakter przeglądowy i stanowi podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w omawianym obszarze badawczym. Publikacja integruje i interpretuje dotychczasowe wyniki badań naukowych.

Pobrania

Opublikowane

2017-02-07

Jak cytować

Janowski, G. (2017). Wpływ BEPS na polski system podatkowy. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 129–140. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/52