Zjawisko intersektorowości turystyki na przykładzie wzajemnych powiązań branży hotelarskiej z kulturą

Autor

  • Sebastian Dudziak Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

turystyka, hotelarstwo, kultura, współpraca, powiązania

Abstrakt

Niniejszy artykuł w sposób pragmatyczny porusza tematykę intersektorowości turystyki jako ważnego segmentu gospodarki turystycznej na przykładzie wzajemnych powiązań branży hotelarskiej z kulturą. Celem rozważań jest wskazanie możliwych obszarów oraz form współpracy, a także zdiagnozowanie korzyści wynikających z przedmiotowej współpracy. Zaprezentowane rozważania teoretyczne i przykłady mogą stać się przyczynkiem do wdrożenia w życie szeroko rozumianej, obustronnej współpracy na rzecz promowania kultury oraz podniesienia poziomu atrakcyjności oferty obiektów hotelarskich. Przeprowadzone rozważania potwierdziły przede wszystkim zasadność podejmowanych aktywności kooperacyjnych, ale także ujawniły nowe funkcje kultury w branży hotelarskiej, które po wdrożeniu mogą funkcjonować jako indywidualny wyróżnik i element przewagi konkurencyjnej.

Pobrania

Opublikowane

2017-02-07

Jak cytować

Dudziak, S. (2017). Zjawisko intersektorowości turystyki na przykładzie wzajemnych powiązań branży hotelarskiej z kulturą. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 39–54. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/47