Sytuacja osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy Pomorza Środkowego

Autor

  • Agnieszka Jakubowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Anna Rosa Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk

Słowa kluczowe:

wyższe wykształcenie, uczelnia wyższa, Pomorze Środkowe, rynek pracy, bezrobocie

Abstrakt

Wykształcenie wyższe to jedna z istotniejszych inwestycji w kapitał ludzki. W Polsce, wskutek zmian w regulacjach prawnych, po 1990 roku nastąpiło jego upowszechnienie. Spowodowało to zmiany ilościowe w sektorze edukacyjnym. Rokrocznie zwiększała się zarówno liczba osób podejmujących studia wyższe, jak i liczba absolwentów, którzy poszukiwali zatrudnienia zgodnego z posiadanym wykształceniem. Ta sytuacja spowodowała zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla rynku pracy. Zmniejszyła się możliwość znalezienia pracy zgodnej z oczekiwaniami oraz kompetencjami osoby z wyższym wykształceniem, a samo uzyskanie dyplomu uczelni wyższej nie może być już postrzegane jako gwarant znalezienia dobrze płatnej pracy. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy w regionie Pomorza Środkowego. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na zmianę w natężeniu zjawiska bezrobocia w badanej grupie osób. Zasadniczym problemem badawczym jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: na ile obserwowany w ostatnich latach „boom edukacyjny”, widoczny zwłaszcza w kształceniu na poziomie akademickim, zwiększył poziom zagrożenia brakiem zatrudnienia na rynku pracy Pomorza Środkowego w grupie osób z wyższym wykształceniem. W analizie wykorzystano źródła danych BDL GUS zagregowane na poziomie NUTS 3 oraz NUTS 4.

Downloads

Opublikowane

2017-02-06

Jak cytować

Jakubowska, A., & Rosa, A. (2017). Sytuacja osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy Pomorza Środkowego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 2(20), 25-38. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/35