Kryteria podziału środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych

Autor

  • Waldemar Gostomczyk Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

środki unijne, metodologia berlińska, kryteria podziału

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie metody i kryteriów podziału środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju regionalnego. W przeprowadzonych analizach zbadano ewolucyjne zmiany podziału środków naszczeblu krajowym i unijnym. Opisano również kryteria podziału i ich wpływ na wielkość uzyskanych funduszy będących w dyspozycji krajowej i regionalnej. Analizą objęto okres przedakcesyjny oraz perspektywy finansowe 2007-2013 i 2014-2010. Pozyskane środki znacząco wpłynęły na osiąganie celów zapisanych w regionalnych strategiach rozwoju.

Downloads

Opublikowane

2017-02-06

Jak cytować

Gostomczyk, W. (2017). Kryteria podziału środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 2(20), 9-23. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/34