TOKENIZACJA JAKO WYZNACZNIK ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII

Autor

  • Anna Szelągowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Słowa kluczowe:

token, tokenizacja, tokenomia, blockchain, technologia

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterstyka oraz przedstawienie istoty tokenów będących cyfrowymi nośnikami wartości dóbr i usług a także tokenizacji i wykształconej na niej tokenomii. Artykuł ma charakter przeglądowy kładącym nacisk na wyjaśnienie tych trzech pojęć oraz wskazania możliwości ich zastosowania w praktyce. W opracowaniu sformułowano następujący problem badawczy: czy, i jeśli tak, to w jaki sposób można wykorzystać tokenizację we współczesnym świecie. Celem znalezienia odpowiedzi na tak sformułowane pytanie wykorzystano, metodę analizy i krytyki źródłowej, metodę studium przypadków oraz metodę dedukcyjną.

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

TOKENIZACJA JAKO WYZNACZNIK ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII. (2023). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 26. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/330