IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W DZIAŁALNOŚCI EVENTOWEJ

Autor

  • Zuzanna Nieckarz Absolwentka kierunku Zarządzanie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Luiza Ossowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

społeczna odpowiedzialność biznesu, event, działalność eventowa

Abstrakt

Społeczna odpowiedzialność biznesu stała się stałym elementem strategii zarządzania i komunikacji w wielu organizacjach. Nie inaczej jest w przypadku branży eventowej, której wpływ, a tym samym odpowiedzialność na jej otoczenie, ze względu na specyfikę eventów, jest uważany za szeroki. Celem pracy jest omówienie i ocena działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, prowadzonych przez organizatorów eventów oraz ich wpływu na postrzeganie wydarzeń przez ich uczestników. Do realizacji celu zastosowano badania ankietowe z użyciem kwestionariusza, dotyczące zastosowania CSR w branży eventowej w Polsce. Badania prowadzono od listopada 2021 roku do maja 2022 roku. Kwestionariusz, składający się z 17 pytań, opublikowano w mediach społecznościowych (Facebook oraz pod odpowiednimi hasztagami w portalu Twitter). Z badań wynika, że zakres wprowadzanych działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu podczas eventów jest szeroki, jednak dominują działania związane są z ekologią.

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W DZIAŁALNOŚCI EVENTOWEJ. (2023). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 26. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/328