ZMIANY KONDYCJI FINANSOWEJ WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE

Autor

  • Paulina Sawa Studentka kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Tomasz Galas Student kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

banki, bankowość, kondycja finansowa, analiza wskaźnikowa

Abstrakt

W pracy analizowano, jak kształtuje się kondycja finansowa wybranych banków na terenie Polski. Celem pracy była weryfikacja hipotezy takiej, że dobrze prosperujące banki charakteryzują się podobnymi, a także stabilnymi, wysokimi wartościami wskaźników. Przedmiotem badania była kondycja finansowa sześciu banków, notowanych na Warszawskiej GPW o największym kapitale. Zakres badania obejmował sześć lat, dane kwartalne, pochodzące ze sprawozdań finansowych banków. W części analitycznej pracy posłużono się analizą wskaźnikową. W badaniach stwierdzono, iż największymi wartościami wśród wskaźników charakteryzował się PKO Bank Polski, a najmniejszymi Santander. Przedstawione wyniki implikują ogólny wniosek, że banki, posiadające większe aktywa, posiadają lepszą kondycję finansową.

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

ZMIANY KONDYCJI FINANSOWEJ WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE. (2023). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 26. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/326