MIASTO MODERNISTYCZNE JAKO ZRÓWNOWAŻONE MIEJSCE DO ŻYCIA

Autor

  • Marek Bryx Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Izabela Rudzka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Słowa kluczowe:

modernizm, miasto, Le Corbusier, jakość życia, przestrzeń

Abstrakt

Dla osiągnięcia tak wyznaczonego celu autorzy podjęli próbę dookreślenia miasta, przedstawili założenia miasta modernistycznego oraz próbę jego realizacji w warunkach gospodarki socjalistycznej. Ta niezbyt udana próba, głównie poprzez eksponowanie liczby wybudowanych mieszkań, a nie kompleksowych warunków do życia, przyczyniła się do upadku idei modernizmu. Dziś – naszym zdaniem – wraca ona pod postacią koncepcji miasta zrównoważonego, którego cel jest taki sam, jak cel Le Corbusiera – komfort życia wszystkich mieszkańców.

[1] A. Kędzierska, K. Uchowicz, M. Wirkus, Archipelag CIAM, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2019.

[2] The Getty Conservation Institute, https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/research_resources/charters/charter04.html, (dostęp: 02.11.2022).

[3] Mieszkania w Polsce 1918-2018: raport na stulecie niepodległości, Murator, Mieszkalnictwo w Polsce 1918-2018: raport na stulecie niepodległości – Architektura – murator (muratorplus.pl), (dostęp: 02.11.2022).

[4] M. Bryx, Mieszkanie dostępne w zrównoważonym mieście, CeDeWu, Warszawa 2021.

[5] C. Moreno, What is 15 minutes city and how will it change how we live, work and socialise, https://www.euronews.com/next/2021/09/16/what-are-15-minute-cities-and-how-will-they-change-how-we-live-work-and-socialise, Le Corbusier w wytycznych Karty Ateńskiej również postulował za pełną organizacją życia, w tym pracy niedaleko miejsca zamieszkania tak, aby robotnik wracając z pracy, miał do niej jak najbliżej, gdyż istotnym jest (dostęp: 22.11.2022).

[6] J. Jacobs, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa, 2014.

[7] T. Swoboda (przekł.), Le Corbusier, Urbanistyka, C.A. Architektury, 2015.

[8] A. Cymer, Skąd się wzięły bloki, Culture.pl, Skąd się wzięły bloki Artykuł Culture.pl (dostęp 18.11.2022).

[9] W. Tymowski, Czy blokowiska są złe? Czy blokowiska są złe? Starsi mówią: szare i zgrzebne, młodsi: była zieleń i wspólna przestrzeń (wyborcza.pl), (dostęp: 18.11.2022).

[10] M. Tomanek, Aktywiści miejscy walczą o zieleń w miastach, Aktywiści miejscy walczą o zieleń w miastach – EkoGuru – portal ekologiczny (dostęp: 18.11.2022).

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

MIASTO MODERNISTYCZNE JAKO ZRÓWNOWAŻONE MIEJSCE DO ŻYCIA. (2023). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 26. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/324