INWESTYCJE W TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Autor

  • Krzysztof Dziadek Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Rafał Rosiński Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

zrównoważony rozwój, zrównoważony transport, strategia, inwestycje, samorządy

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zrównoważonego transportu w kontekście dokumentów strategicznych funkcjonujących na poziomie krajowym i regionalnym oraz analiza wydatków na transport w budżetach samorządów województwa zachodniopomorskiego w latach 2012-2021. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1) Czy transport jest brany pod uwagę przez decydentów na szczeblu rządowym i regionalnym jako istotny element zrównoważonego rozwoju?;  2) Jaka jest wartość wydatków budżetowych, które samorządy województwa zachodniopomorskiego przeznaczają na transport?

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

INWESTYCJE W TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. (2023). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 26. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/321