UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE WCZORAJ I JUTRO – W POSZUKIWANIU DROGI DO BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO

Autor

  • Igor Pogonowski Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo socjalne, ubezpieczenia społeczne, bezpieczeństwo prawne

Abstrakt

W niniejszej publikacji autor podjął próbę usystematyzowania kwestii związanych z kształtowaniem się współczesnego systemu ubezpieczeń społecznych. Na przykładzie rozwiązań stosowanych w różnych państwach przedstawiono sposoby kształtowania się systemów zabezpieczenia społecznego. W dalszej części publikacji wskazano w jaki sposób mogą rozwijać się ubezpieczenia społeczne w przyszłości.

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE WCZORAJ I JUTRO – W POSZUKIWANIU DROGI DO BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO. (2023). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 26. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/320