TEORIA I PRAKTYKA WYCENY SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

Autor

  • Łukasz Kuczyński Szkoła Doktorska Politechniki Koszalińskiej
  • Anna Szczepańska-Przekota Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

szkoda komunikacyjna, ubezpieczenie, pojazd, wycena, likwidacja szkody

Abstrakt

Równoważenie interesów poszkodowanego i ubezpieczyciela w kontekście prewencyjnego charakteru wyceny szkód komunikacyjnych jest ważnym aspektem praktycznym likwidacji szkód komunikacyjnych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych stanowi ważny instrument ochrony ekonomicznej osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. Poprzez zabezpieczanie interesów majątkowych ubezpieczenie OC komunikacyjne pełni znaczącą społecznie funkcję. Należy tu podkreślić obowiązkowy charakter tego ubezpieczenia. W pracy podjęto dyskusję dotyczącą sposobu, jak i metody ustalania wysokości szkody, a tym samym oszacowania wysokości hipotetycznego odszkodowania w kontekście praktyki wyceny szkód komunikacyjnych. Rzetelne sporządzenie kosztorysu określającego hipotetyczne koszty naprawy, daje podstawy aby stwierdzić, że stan pojazdu zostanie odtworzony na wysokim poziomie, co ma prewencyjny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dostępne systemy eksperckie umożliwiają oszacowanie wartości pojazdów w stanie nieuszkodzonym, z uwzględnieniem ich realnego wyposażenia – co umożliwia stwierdzenia czy naprawa pojazdu będzie ekonomicznie uzasadniona – czyli koszt naprawy nie przewyższy wartości pojazdu przed zdarzeniem, a także wyceny pojazdów po zaistniałej szkodzie.

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

TEORIA I PRAKTYKA WYCENY SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH. (2023). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 26. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/319