PŁATNOŚCI W LOGISTYCE E-COMMERCE

Autor

  • Dagmara Paszkowska Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

handel elektroniczny, płatności, logistyka, klienci

Abstrakt

W artykule przedstawiono rynek e-commerce oraz płatności dokonywane na tym rynku. Celem analizy jest zbadanie rodzajów płatności na rynku e-commerce przez klientów indywidualnych (B2C). Metody badawcze, które zostały wykorzystane: analiza literatury przedmiotu, sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem techniki ankietowej, obserwacja, analiza porównawcza. 

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować