MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE KOCZAŁA

Autor

  • Monika Ciesielska Absolwentka kierunku Zarządzanie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

turystyka, atrakcyjność turystyczna, perspektywy rozwoju turystyki, gmina, zarządzanie rozwojem lokalnym

Abstrakt

Celem głównym artykułu jest określenie oraz ocena możliwości rozwoju turystyki w gminie Koczała. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego w oparciu o kwestionariusz ankiety oraz indywidualny wywiad pogłębiony IDI (Individual In-depth Interview). Do podsumowania wyników badań posłużyła analiza SWOT z zastosowaniem macierzy SWOT – TOWS. Z analiz wynika, że gmina Koczała posiada potencjał do rozwoju turystyki. Gmina ta wyróżnia się znacznymi walorami przyrodniczymi. Ze względu na lokalizację, dostęp do jezior, rzek, obszarów leśnych, szlaków pieszych, rowerowych oraz kajakowych cieszy się zainteresowaniem wśród turystów.

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE KOCZAŁA. (2023). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 26. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/313