ZRÓŻNICOWANIE OFERT GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH W WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCIACH NADMORSKICH W POLSCE

Autor

  • Beata Borkowska Absolwentka kierunku Zarządzanie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Luiza Ossowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

agroturystyka, produkt agroturystyczny, miejscowości nadmorskie

Abstrakt

Celem głównym artykułu jest ocena ofert gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych w wybranych miejscowościach nadmorskich w  północno-zachodniej części Polski pod względem ich zróżnicowania. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące ze stron wybranych gospodarstw agroturystycznych. Posłużono się takimi metodami jak: analiza porównawcza, analiza SWOT oraz macierz SWOT/TOWS. Z analiz wynika, że gospodarstwa agroturystyczne nad Morzem Bałtyckim w Polsce posiadają zróżnicowaną ofertę zarówno pod względem warunków bytowych, jak również jeśli w zakresie oferty dodatkowej, w tym typowo agroturystycznej. Gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane blisko morza zyskują na swojej atrakcyjności turystycznej – bliskość morza stanowi główny atut ofert gospodarstw prowadzących działalność agroturystyczną w północno-zachodniej części Polski.

Pobrania

Opublikowane

2022-02-10

Jak cytować

Borkowska, B., & Ossowska, L. (2022). ZRÓŻNICOWANIE OFERT GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH W WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCIACH NADMORSKICH W POLSCE. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 9–28. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/309