CITY LOGISTICS NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH EUROPEJSKICH STOLIC

Autor

  • Weronika Zimny Absolwentka kierunku Zarządzanie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Joanna Dyczkowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

transport zbiorowy, logistyka miejska, problemy komunikacyjne, zrównoważony rozwój

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie problemów komunikacyjnych Warszawy, Bratysławy i Budapesztu oraz przykładów ich rozwiązań. Analiza ta miała na celu ukazanie, jak ważnym elementem zarządzania miastem jest sprawne funkcjonowanie transportu publicznego. W publikacji przybliżone zostały zagadnienia dotyczące miasta, logistyki miejskiej oraz problemów komunikacyjnych wraz z przykładami rozwiązań w analizowanych stolicach. Metody badawcze wykorzystane w artykule to analiza literatury i analiza porównawcza.

Pobrania

Opublikowane

2022-02-10

Jak cytować

Zimny, W. ., & Dyczkowska , J. . (2022). CITY LOGISTICS NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH EUROPEJSKICH STOLIC. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 185–199. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/304