WOKÓŁ WYBRANYCH ZAGADNIEŃ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Autor

  • Daria Rogowska Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność, aktywność zawodowa, potrzeby, problemy

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony wybranym zagadnieniom aktywności zawodowej ludzi z niepełnosprawnością. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych potrzeb i problemów osób z różnymi typami niepełnosprawności w kontekście ich aktywności zawodowej. W artykule poświęcono uwagę zagadnieniu niepełnoprawności. Zwrócono t  uwagę na istotną rolę, jaką aktywności zawodowa odrywa w życiu człowieka z niepełnosprawnościami. Zaprezentowano genezę problemów, jeśli chodzi o problem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, a także konsekwencje bierności zawodowej. Przedstawiono dostępne formy zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, a także  specyfikę wybranych potrzeb osób borykających się z różnymi typami niepełnosprawności w kontekście ich aktywności zawodowej. Przedstawiono także przykładowe działania na rzecz poprawy zaspokajania potrzeb zawodowych osób z niepełnosprawnościami. Zaprezentowano raport z badań dotyczący tego, jakie potrzeby wykazują osoby niepełnosprawne, jeśli mowa o aktywności zawodowej w kontekście różnych typów niepełnosprawności.

Pobrania

Opublikowane

2022-02-10

Jak cytować

Rogowska, D. (2022). WOKÓŁ WYBRANYCH ZAGADNIEŃ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH . Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 151–170. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/289