EKONOMICZNE ASPEKTY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Autor

  • Agata Burzyńska Studentka kierunku Ekonomia, Koło Młodych Ekonomistów, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnuki Koszalińskiej
  • Natalia Czachorowska Studentka kierunku Ekonomia, Koło Młodych Ekonomistów, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

Słowa kluczowe:

MSP, bankructwo, ekonomiczne aspekty upadłości

Abstrakt

Badane zagadnienie jest istotne pod względem ekonomicznym, gdyż zapobiega powielaniu błędów zarządzania strategicznego oraz pozwala na uniknięcie kryzysu. Celem artykułu jest zaprezentowanie czynników ekonomicznych odpowiedzialnych za bankructwo trzech wybranych przedsiębiorstw. Jako cele szczegółowe przyjęto ukazanie ich historii oraz zrelacjonowanie wyników analizy finansowej opisywanych przedsiębiorstw w oparciu o wybrane modele. Jako przedmiot analizy przyjęto trzy przedsiębiorstwa, które ogłosiły upadłość: Alma Market S.A., Nokia oraz The Hertz Corporation. Zakres czasowy obejmuje lata 2012-2020. Dane pochodzą z rachunków zysków i strat przedsiębiorstw oraz rocznych bilansów finansowych opublikowanych przez przedsiębiorstwa. Z przeprowadzonych badań wynika, że sytuacja kryzysowa przedsiębiorstwa może mieć różne podłoża, począwszy od wadliwego systemu zarządzania, przez niszczącą konkurencję aż po paraliż światowej gospodarki spowodowany pandemią. Wnikliwa analiza wybranych spółek pozwoliła zauważyć, że szybko rozpoznane początki kryzysu finansowego dają możliwość podjęcia odpowiednich kroków naprawczych i uniknięcie bankructwa. Współcześnie ustrzec się przed upadłością mogą przedsiębiorstwa dostosowujące się do wciąż zmieniającej się technologii oraz preferencji klientów.

Pobrania

Opublikowane

2022-02-10

Jak cytować

Burzyńska, A., & Czachorowska, N. (2022). EKONOMICZNE ASPEKTY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 29–43. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/204