ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W TURYSTYCE

Autor

  • Katarzyna Szewczyk Studentka kierunku Zarządzanie, Studenckie Koło Turystyki i Rekreacji FUTURE, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

Słowa kluczowe:

zarządzanie zasobami ludzkimi, rynek turystyczny, sezonowość

Abstrakt

Istotnym elementem w funkcjonowaniu przedsiębiorstw turystycznych jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Znaczenie przyjętego sposobu zarządzania personelem w turystyce wynika z faktu, iż konsumenci usług turystycznych nabywają produkt niematerialny. Usługa turystyczna świadczona jest przez pracownika i to jego cechy indywidualne wpływają na ocenę zadowolenia turysty. Sezonowość jest najważniejszą cechą sektora turystycznego, która ma wpływ na sytuacje ekonomiczną rynku lokalnego. Jest zjawiskiem niekorzystnie oddziałującym na wszystkie elementy rynku turystycznego, zarówno po stronie popytu, jak i podaży. Zjawisko sezonowości powoduje trudności w planowaniu i zarządzaniu rozwojem turystyki regionu

Pobrania

Opublikowane

2022-02-10

Jak cytować

Szewczyk, K. (2022). ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W TURYSTYCE . Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 171–184. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/170