ZRÓŻNICOWANIE SYTUACJI FINANSOWEJ GMIN NADMORSKICH W POLSCE

Autor

  • Radosław Sobko Absolwentka kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Dorota Janiszewska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

sytuacja finansowa, gminy nadmorskie, wskaźniki budżetowe

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena poziomu sytuacji finansowej gmin nadmorskich w Polsce w latach 2013-2017. W pracy wykorzystano dane wtórne pochodzące z Ministerstwa Finansów. Poziom sytuacji finansowej wyznaczono metodą miernika syntetycznego na podstawie średnich wartości (z lat 2013-2017) wybranych cech. W analizie uwzględniono następujące cechy: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem, udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, wskaźnik samofinansowania, nadwyżka operacyjna na mieszkańca, zobowiązania ogółem na mieszkańca, udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem oraz dochody podatkowe per capita (DPPC). Przeprowadzona analiza sytuacji finansowej ukazała, iż nadmorskie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie o teoretycznie podobnych charakterze są znacznie zróżnicowane pod względem sytuacji finansowej

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Sobko, R., & Janiszewska, D. (2021). ZRÓŻNICOWANIE SYTUACJI FINANSOWEJ GMIN NADMORSKICH W POLSCE. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 143–154. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/166