ZRÓŻNICOWANIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMIN NADMORSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Autor

  • Aneta Krażewska Absolwentka kierunku Zarządzanie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Luiza Ossowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

atrakcyjność turystyczna, gminy nadmorskie, województwo zachodniopomorskie

Abstrakt

Głównym celem badań było określenie zróżnicowania atrakcyjności turystycznej gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego. Zakres czasowy analizy obejmuje dane z 2018 roku. W zakresie metod badawczych zastosowano metodę rang. Dane pochodzą ze źródeł wtórnych, takich jak: literatura przedmiotu, dane GUS oraz zasoby Internetu. Do określenie poziomu atrakcyjności turystycznej badanych gmin wykorzystano wskaźniki zagospodarowania turystycznego, a także wskaźniki dotyczące walorów krajoznawczych i dostępności komunikacyjnej, tj. wskaźnik Baretje-Deferta, wskaźnik gęstości bazy noclegowej, odsetek obszarów prawnie chronionych, liczba imprez kulturowych organizowanych w gminach nadmorskich, zróżnicowanie długości brzegu morskiego, położenie wobec dróg krajowych, odsetek terenów kolejowych. W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono założenie, zgodnie z którą pomimo rozwiniętej funkcji turystycznej gminy nadmorskie województwa zachodniopomorskiego są zróżnicowane pod względem atrakcyjności turystycznej.

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Krażewska, A. ., & Ossowska, L. (2021). ZRÓŻNICOWANIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMIN NADMORSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 25–38. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/165