MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIAST ŚREDNICH UKŁADU MULTIPOLARNEGO POMORZA ŚRODKOWEGO W ŚWIETLE CZYNNIKÓW ENDOGENICZNYCH I EGZOGENICZNYCH

Autor

  • Mariusz Michał Miedziński Akademia Pomorska w Słupsku

Słowa kluczowe:

układ multipolarny, funkcje miast, FUA, czynniki rozwoju, region

Abstrakt

Podział administracyjny kraju jest jednym z kluczowych czynników kształtujących więzi społeczno-gospodarcze i powinien uwzględniać zmieniający się z upływem lat potencjał gospodarczy regionów i kraju. Reforma samorządowa z 1999 roku po 20 latach utrwaliła i pogłębiła różnice poziomu rozwoju gospodarczego między poszczególnymi obszarami obu województw nadmorskich. Postępująca polaryzacja rozwoju obu województw w ramach modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego związana była z szybkim rozwojem metropolii trójmiejskiej i aglomeracji szczecińskiej przy postępującym wysysaniu potencjału rozwojowego ich obszarów peryferyjnych. Pomorze Środkowe w ramach rozwoju zrównoważonego terytorialnie powinno opierać swój rozwój gospodarczy na pięciu najważniejszych ośrodkach miejskich potencjalnego województwa środkowopomorskiego. Zanik funkcji administracyjnych spowodował znaczące osłabienie odnotowanych wskaźników gospodarczych i impulsów rozwoju Koszalina i Słupska, z zachowaniem szybkiego wzrostu znaczenia Kołobrzegu jako głównego ośrodka Obszaru Wzrostu „Wybrzeże Zachodnie”. Relatywnie niższe tempo rozwoju funkcji usługowych, przemysłowych i komunikacyjnych Koszalina, Słupska, Szczecinka i Białogardu, przy zachowaniu bardzo szybkiego rozwoju funkcji turystyczno-uzdrowiskowych i usługowych w Kołobrzegu może w ciągu najbliższych lat doprowadzić do zmiany rangi i znaczenia poszczególnych ośrodków miejskich. Gdy wiodące – „eksportowe” funkcje turystyczno-uzdrowiskowe i wypoczynkowo-rekreacyjne staną się kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego pomorza środkowego, miasto Kołobrzeg będzie miało podstawy do powtórnego przyjęcia roli najważniejszego gospodarczo i ekomomicznie miasta pomorza środkowego i całego zachodniego wybrzeża i uzyskania statusu ośrodka o znaczeniu regionalnym. W takim układzie obecne „regionalne” miasta Koszalin i Słupsk i subregionalne Szczecinek i Białogard będą koncentrowałyby funkcje usługowo-przemysłowe i przemysłowo-usługowe staniowiąc wsparcie dla silnie rozwijającego się turystycznie Kołobrzegu.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Miedziński, M. M. (2019). MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIAST ŚREDNICH UKŁADU MULTIPOLARNEGO POMORZA ŚRODKOWEGO W ŚWIETLE CZYNNIKÓW ENDOGENICZNYCH I EGZOGENICZNYCH . Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 173–199. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/151