STAN I ZMIANY POZIOMU INFRASTRUKTURY W GMINACH WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Autor

  • Klaudia Kurek Absolwentka kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Luiza Ossowska Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

infrastruktura techniczna i społeczna, obszary wiejskie, województwo zachodniopomorskie

Abstrakt

Celem głównym pracy była ocena stanu i zmian poziomu infrastruktury w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2004–2017. Badanie przeprowadzono za pomocą syntetycznej analizy najważniejszych elementów infrastruktury społecznej i technicznej. Zbadano poziom i zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury społecznej i technicznej w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich regionu w 2017 roku oraz zmiany jakie zaszły w tym zakresie w stosunku do 2004 roku. Zgodnie z przeprowadzona analizą poziom infrastruktury gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego jest bezpośrednio związany w ich położeniem. Znacznie wyższym poziomem charakteryzują się tereny w pasie nadmorskim oraz w strefie oddziaływania dużych miast. Niższy poziom badanego zjawiska zaobserwowano natomiast na terenach rolno-leśnych położonych w południowej i wschodniej części regionu.

Biogram autora

Klaudia Kurek - Absolwentka kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Celem głównym pracy była ocena stanu i zmian poziomu infrastruktury w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2004-2017. Badanie przeprowadzono za pomocą syntetycznej analizy najważniejszych elementów infrastruktury społecznej i technicznej. Zbadano poziom i zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury społecznej i technicznej w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich regionu w 2017 roku oraz zmiany jakie zaszły w tym zakresie w stosunku do 2004 roku. Zgodnie z przeprowadzona analizą poziom infrastruktury gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego jest bezpośrednio związany w ich położeniem. Znacznie wyższym poziomem charakteryzują się tereny w pasie nadmorskim oraz w strefie oddziaływania dużych miast. Niższy poziom badanego zjawiska zaobserwowano natomiast na terenach rolno-leśnych położonych w południowej i wschodniej części regionu.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Kurek, K., & Ossowska, L. (2019). STAN I ZMIANY POZIOMU INFRASTRUKTURY W GMINACH WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 9–24. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/150