DOBÓR PRACOWNIKÓW A EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Autor

  • Anna Wallis Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

dobór pracowników, kwalifikacje, efektywność, organizacja, zarządzanie, rynek pracy, zasoby ludzkie

Abstrakt

Istotnym problemem w przedsiębiorstwie, związanym z rynkiem pracy, jest dobór odpowiednich pracowników, w szczególności na stanowiska kierownicze. Przedsiębiorstwom zależy na takich pracownikach, których umiejętności, doświadczenia i zdolności prowadziłyby przedsiębiorstwo do większej efektywności działania i dalszego rozwoju. Autorka analizuje zależności pomiędzy: tym co oferuje rynek pracy - wykształcenie, umiejętności, postawy potencjalnych pracowników, a zapotrzebowaniem na określone zasoby pracy ze strony organizacji, której celem jest efektywne funkcjonowanie. Celem artykułu jest wskazanie na specyficzne cechy doboru pracowników na stanowiska w sprzężeniu z rynkiem pracy, a także zaakcentowanie roli doboru personelu jako czynnika wpływającego na powodzenie przedsiębiorstwa.

Biogram autora

Anna Wallis - Politechnika Koszalińska

Istotnym problemem w przedsiębiorstwie, związanym z rynkiem pracy, jest dobór odpowiednich pracowników, w szczególności na stanowiska kierownicze. Przedsiębiorstwom zależy na takich pracownikach, których umiejętności, doświadczenia i zdolności prowadziłyby przedsiębiorstwo do większej efektywności działania i dalszego rozwoju. Autorka analizuje zależności pomiędzy: tym co oferuje rynek pracy - wykształcenie, umiejętności, postawy potencjalnych pracowników, a zapotrzebowaniem na określone zasoby pracy ze strony organizacji, której celem jest efektywne funkcjonowanie. Celem artykułu jest wskazanie na specyficzne cechy doboru pracowników na stanowiska w sprzężeniu z rynkiem pracy, a także zaakcentowanie roli doboru personelu jako czynnika wpływającego na powodzenie przedsiębiorstwa.

 

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Wallis, A. (2019). DOBÓR PRACOWNIKÓW A EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 159–172. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/149