ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Autor

  • Anna Pupka Lipińska Absolwentka kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Kamila Magdalena Radlińska Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

rozwój społeczno-gospodarczy, miernik syntetyczny, województwo pomorskie

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa pomorskiego oraz zbadanie jego zmiany na przestrzeni lat 2006 i 2016. Analizie poddane zostały wszystkie powiaty województwa pomorskiego, bez miast na prawach powiatu. Badanie zostało przeprowadzone metodą miernika syntetycznego. Dla wybranych zmiennych wyznaczone zostały mierniki syntetyczne poszczególnych grup czynników rozwoju: ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i polityczno-instytucjonalnych oraz ogólny miernik syntetyczny. Pozwoliło to na pogrupowanie powiatów w klasy o podobnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, a także na uszeregowanie ich od najsilniej do najniżej rozwiniętych. Wyniki analizy wykazały, że powiaty województwa pomorskiego cechują się dużym zróżnicowaniem przestrzennym pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Biorąc pod uwagę rok 2006 i 2016, powiaty o wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego zlokalizowane były wokół obszaru Trójmiasta, natomiast najsłabiej rozwinięte to powiaty peryferyjne województwa.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Pupka Lipińska, A., & Radlińska, K. M. (2019). ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 73–88. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/143